Bc. RADEK  KOULA

MANAŽER SALONU

PERSONALISTA a PORADCE PRO ZÍSKÁVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

FOTOGRAF a PRODUKČNÍ

PORADCE PRO OBLAST OSOBNÍ a PROFESNÍ IMAGE

KOORDINÁTOR SVATEBNÍHO a SPOLEČENSKÉHO SERVISU

Tel. +420 777 121 825

Email: mrimage@seznam.cz

 

- absolvent Univerzity J. A. Komenského, obor Manažerská studia - řízení lidských zdrojů

- abslolvent Fotoinstitutu, obor fotograf - fotoreportér

V oborech lidské zdroje, personalistika, vzdělávání a management se ve firemní sféře se pohybuji (včetně cca tříletého působení v médiích a kinematografii) od roku 1998 až dodnes. Personalistika a lidské zdroje jsou obor stále živý, jde o člověka a jeho spokojenost!

Mám velmi rád práci s lidmi a věřím, že umím dobře porozumět jejich přáním, požadavkům a rád věnuji svůj profesní čas těm, kdo o něj projeví zájem.

Má praxe a zkušenosti se skládají z personalistiky firemní - služby, obchod, výroba, bankovnictví, logistika a taktéž z práce v personální agentuře.

Produkční a organizační práci směřuji na fotografii, přehlídky, výstavy, zájmová setkání, svatební a společenský servis. Rovněž se věnuji oblastem produkce a výroby audiovizuálních děl.

Zájmově se již dlouhodobě věnuji divadelní režii, dramaturgii, herectví, komerční reklamě, různým televizním projektům, dokumentárnímu filmu. Spolupráce u filmů celovečerních je většinou se zahraniční produkcí. V televizním prostředí jsem spolupracoval v pozici scénáristy a reportéra na TV Prima. Dramaturgie, scénáristika, režie a produkční práce ve výrobě audiovizuálních děl je mým dlouholetým zájmem. Srdeční záležitostí je mi divadelní soubor "Divadlo Tichá pošta", jehož jsem spoluzakladatelem.

Intenzivně se od roku 2004 zabývám oblastmi osobní a profesní image, konzultacím a poradenské činnosti při pracovním uplatnění (zaměstnání, podnikání) a občasné lektorské praxi s obsahem výše uvedených témat. 

Využívám zde vydatně své dlouholeté zkušenosti z oboru lidských zdrojů a personalistiky ze státní sféry i firemních praxí a to již od roku 1998 doposud. Intenzivně spolupracuji s portálem jobs.cz

Jsem zakladatelem, spolumajitelem a manažerem Salonu Mr. IMAGE v Praze a naší pobočky - Studia Mr. IMAGE v České Lípě.

"Značka "Mr. IMAGE" pro mne neznamená jen několikaletou soustavnou práci, ale je především jedním z mých životních zájmů. Vyjadřuje určitý styl, odráží nejen energie do něj vložené, ale také investici mého nadšení pro kreativní obory a podnikání v oboru image a služeb."

V roce 2012 vznikla myšlenka a potřeba začlenit do salonu další součást - Fotoatelier Mr. IMAGE."

V lednu 2014 jsem absolvoval státní zkoušku a stal se cetifikovaným fotografem. Mými učiteli ve Fotoinstitutu byli výborní a uznávaní odborníci - fotografové Milan Šusta a Kamil Varga. Tím jsem oficiálně ztvrdil svůj dlouholetý zájem o fotografii a navázal na rodinnou tradici, kde se fotografkou, v období ještě první republiky v roce 1924, po fotogarfickém učení, stala moje babička Anna.

Komunikace, odbornost, image, krása a fotografie - snažíme se plnit Vaše přání a třeba také Vaše sny!  :)

                                                                                                                         Radek Koula