Bc. RADEK  KOULA

 

FOTOGRAF a PRODUKČNÍ

PORADCE PRO OBLAST OSOBNÍ a PROFESNÍ IMAGE

Tel. +420 777 121 825

Email: mrimage@seznam.cz

 

- absolvent Univerzity J. A. Komenského, obor Manažerská studia - řízení lidských zdrojů

- abslolvent Fotoinstitutu, obor fotograf - fotoreportér

Mám velmi rád práci s lidmi a věřím, že umím dobře porozumět jejich přáním, požadavkům a rád věnuji svůj profesní čas těm, kdo o něj projeví zájem.

Jsem zakladatelem, spolumajitelem a provozním manažerem Salonu Mr. IMAGE v Praze a naší pobočky - Studia Mr. IMAGE v České Lípě.

Značka Mr. IMAGE pro mne neznamená jen několikaletou soustavnou práci, ale je především jedním z mých životních zájmů. Vyjadřuje určitý styl, odráží nejen energie do něj vložené, ale také investici mého nadšení pro kreativní obory a podnikání v oboru image a služeb.

Intenzivně se od roku 2004 zabývám oblastmi osobní a profesní image. Konzultace a poradenská činnost při pracovním uplatnění (zaměstnání, podnikání) a občasná lektorská praxe s obsahem výše uvedených témat jsou také mou činností. Využívám zde dlouholeté zkušenosti z oboru lidských zdrojů a personalistiky ze státní sféry i firemních praxí z let 1998 - 2016.

V roce 2012 vznikla myšlenka a potřeba začlenit do salonu další součást - Fotoatelier Mr. IMAGE. V lednu 2014 jsem absolvoval státní zkoušku a stal se cetifikovaným fotografem. Mými odbornými lektory ve Fotoinstitutu byli výborní a uznávaní odborníci - fotografové Milan Šusta a Kamil Varga. Tím jsem oficiálně ztvrdil svůj dlouholetý zájem o fotografii a navázal na rodinnou tradici. Fotografkou, v období ještě první republiky v roce 1924, se po fotografickém vyučení, stala moje babička Anna.

Komunikace, odbornost, image, krása a fotografie - snažíme se plnit Vaše přání a třeba také Vaše sny!  :)

Mojí profesní praxí mimo salon jsou především dlouholeté zkušenosti z obchodní sféry a firemní personalistiky z divizí služeb, obchodu, výroby, bankovnictví, logistiky a designu.

Zájmově se věnuji divadelní režii, dramaturgii, herectví, komerční reklamě, různým televizním a filmovým projektům. V televizním prostředí jsem v minulosti pracoval v pozici scénáristy a reportéra zájmového pořadu na TV Prima. Dramaturgie, scénáristika, režie a produkční práce ve výrobě audiovizuálních děl je mým dlouholetým zájmem. Srdeční záležitostí je pro mne divadelní soubor "Divadlo Tichá pošta", jehož jsem spoluzakladatelem.

                                                                                                                         Radek Koula